Vad kostar hantverkare?

Det kommer alltid att kosta pengar när du anlitar en hantverkare. Det som du dock ska tänka på är att det är pengar som du oftast investerar i dig sig och det som är ditt. Det kan vara allt från ditt hus och tak till någon tillbyggnad eller renovering. Allt arbete som en hantverkare anlitas för att utföra är för den goda sakens skull – din skull. För att du ska få ett hem som fungerar, blir vackrare eller båda delarna. Det betyder att pengar du spenderar på att anlita hantverkare inte kommer att vara bortkastade, speciellt inte om du gör det grundläggande arbete som krävs för att hitta RÄTT hantverkare.

hantverk 1

Precis som vi har varit inne på tidigare så skiljer det mycket mellan de olika yrkeskategorierna inom hantverkaryrkena och också priserna kan skilja sig rejält. Dock är det inte bara mellan de olika yrkena som det gör det, utan det finns fler anledningar till att priserna också på varje enskilt yrke och tjänst kan skilja sig åt betydligt. Det främsta anledningen är var i landet du köper din tjänst ifrån, där det generellt sett är så att du kommer behöva betala ett högre pris om du beställer tjänsten från hantverkaren i ett storstadsområde.

Olika pris för olika arbeten
För att exemplifiera hur mycket det kan skilja sig mellan diverse yrkeskategorier inom hantverkaryrket så tänkte vi göra en jämförelse mellan de vanligaste hantverkarna som anlitas. Det vi kommer att göra i exemplen är att räkna bort omfattning på arbetet, svårighetsgrad och geografisk plats och enbart fokusera på ett genomsnittspris. Detta ger er förhoppningsvis en uppfattning om hur stora skillnaderna och likheterna är, vad ni kan förvänta er och samtidigt kanske göra era val lättare.

Precis som för alla andra hantverkare så tar också målare ut en timpenning. Det finns många olika former av måleriarbete, och det betyder att det finns olika svårighetsgrader. Det är också något som påverkar priset, så du kommer att kunna förvänta dig att betala mellan 300 till 600 kronor per timme.

Snickare, eller det som många brukar likställa med hantverkare, är även det ett yrke som kräver skicklighet och noggrannhet på olika nivåer. Många arbeten är av det enklare slaget, men det finns också de arbeten av snickeri som verkligen kräver stor talang och lång erfarenhet. Räkna därför med att du kommer att behöva betala omkring 500 kronor per timme för en snickare.

En takläggare är ett yrke som utför en tjänst som för många är eftertraktad och önskad. Det är ett unikt arbete som inte är speciellt lätt för en lekman att lära sig, och det betyder också att priserna kan skjuta i höjden. Man får räkna med att priset för en takläggare minst kommer att kosta 500 kronor per timme, men det är inte heller ovanligt att det kan gå upp mot tusenlappen.

  • Elektriker

Elektriker är också ett yrke som måste finnas, eftersom att det är rent olaglig för lekmän att hantera, dra och installera el. Det måste utföras av en elektriker, vilket är anledningen till att yrket är efterfrågat och populärt att jobba som. Priset för en elektriker påverkas också mycket av komplexiteten av arbetet, ju svårare det är, desto mer kommer det att kosta. Räkna med att du kommer att behöva betala omkring 600 kronor per timme för hjälp av en elektriker.

  • Rörmokare

En rörmokare har även den en unik kunskap och erfarenhet som majoriteten av oss lekmän inte har. Det betyder att deras arbete är oumbärligt, och nödvändigt för att ha ett fungerande avloppssystem och ett säkert vattenflöde. En rörmokare kommer att kosta dig mellan 450 till 600 kronor per timme, men det är många gånger från fall till fall.

Det fasta priset
De exemplen som ni ser ovan är det som varje yrkesroll kostar per timme. Det betyder alltså att det är vad som kommer krävas när det inte finns något annat arrangemang avtalat. Avtal är emellertid vanliga, vilket betyder att ovanstående priser inte nödvändigtvis behöver vara lika med verkligheten. Speciellt är detta fallet när det handlar om större jobb, då du som beställare gärna vi ha tryggheten i att se hela arbetets omfattning och kostnad, samtidigt som det ger hantverkaren en möjlighet att känna en trygghet i att veta precis vad som ska göras under vilken tid. Dessa avtal brukar kunna förhandlas på ett sätt så att timpriset blir lägre, och lägger man på ROT-avdraget på det så kan man samtidigt förvänta sig en ännu lägre pris.