Vilka hantverkare finns det?

Som vi redan har förklarat så är hantverkare ett samlingsbegrepp som inte riktigt ger en rättvisande bild av vad det egentligen är som menas. Även om de flesta vet om vilka typer av jobb det innefattar så är det inte alltid lätt att veta exakt. Därför tänkte vi här lista de specifika yrken, men specialistkunskaper, som kan falla in under beskrivningen hantverkare. Mycket riktigt går dessa yrken att hitta i byggbranschen.

hantverk 3

Yrken som definieras som hantverkare

Det går givetvis säkert att hitta fler yrken som också kan bakas in i begreppet hantverkare, men listan gör det ändå tydligt att det har att göra med en stor variation och en stor bredd av olika kunskaper och olika former av utföranden. Det som förenar dem alla är att de är experter inom sitt respektive område och kan hjälpa dig med väldigt specifika kunskaper. Det som dock brukar kunna skilja dem åt är vad det tar betalt. Här handlar det om nivå av svårighetsgrad på arbetet och även hur eftertraktad en viss tjänst är. En värmepumpsinstallatör kan till exempel ta ett högre pris för sina tjänster än vad en flyttgubbe kan göra då det krävs utbildning, certifikat och avancerad utrustning för att denna ska kunna genomföra sitt arbete.

Hur de tar betalt
Det som även förenar dem alla är att alla hantverkare tar betalt för varje timme de utför sina tjänster. När du anlitar en hantverkare så anger denne ett timpris och kommer sedan överens med dig om hur lång tid arbetet kommer att ta. På så sätt så kommer du att kunna veta exakt hur mycket hantverkarens tjänster kommer att kosta dig för utfört arbete, och det är exklusive de material som används i sammanhanget. Detta sätt att ta betalt för sina tjänster är med andra ord det absolut vanligaste sättet som hantverkare agerar på marknaden.

ROT för de flesta
I de allra flesta fall när det gäller hantverkare så är det möjligt att kunna använda sig av det som kallas ROT-avdraget. ROT är en förkortning av Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad vilket innefattar de flesta av hantverkaryrkena. ROT är ett skatteavdrag, infört av regeringen, som subventionerar marknaden. Det betyder att du som beställare inte kommer att behöva betala hela den summa som tjänsten kommer att kosta dig, utan att staten kan stå för en del av den. Mer om ROT-avdraget kan ni läsa i stycket om hur mycket en hantverkare kostar.

Som ni märker så är det inte alldeles lätt att dra alla över hantverkarkammen, utan det finns så mycket mer att upptäcka och veta inom området. Det är viktigt att veta och inte bara svänga sig med ordet hantverkare, utan faktiskt vara mer specifik och påläst för att förutsättningarna för ett väl genomfört arbete och en bra kravställning ska vara möjliga. Ge dig därför både tid och energi att undersöka dessa delar närmare, för det kommer att gynna alla i slutändan.